Områdevagt

Løsninger

En løsning der maksimerer din personlige tryghed som kunde og sikkerhed for dine værdier i privat hjem eller virksomhed.
Vi sætter en patruljevogn på gaden med vægter og hund i et aftalt tidsrum, alle dage året rundt. Vægterne er uddannede, godkendte og uniformeret i henhold til lov om vagtvirksomhed, og patruljevognen vil være påskrevet VAGT eller ALARMPATRULJE. Tjenestehundene er af godkendte brugshunderacer og har alle som minimum bestået en brugshunde prøve.

HVORDAN
Områdevagten vil konstant rundere blandt vore abonnenters privatboliger, virksomheder og forretninger.

OPGAVER
Kan afhængig af abonnement være:
At forhindre indbrud, hærværk eller optræk hertil
At der ikke opholder sig uvedkommende personer på området
At der ikke er tegn på uregelmæssigheder der måtte kræve vagtens indgriben
At sikre at alle vinduer, døre, porte o.l. er lukket og aflåst forsvarligt
At eventuelle alarmer virker og er tilkoblet.

ABONNEMENT
Alle beboere vil få fordel af vores tilbudte Tryghedskald, som er en ordning hvor alle der er tilsluttet områdevagten, får et direkte telefonnummer til patruljebilen og således kan tilkalde hjælp ved indbrud eller mistanke herom. Områdevagten vil hele tiden kun være få minutter fra kundens bopæl/virksomhed, hvis assistance er påkrævet.
Abonnement kan tilknyttes alarmudrykning og alt hvad denne service måtte indeholde. Hvis du har abonnement hos et andet alarmselskab skal dette abonnements form laves om, således at alarmselskabet fremover blot skal modtage og videregive alarmen til GPS SECURITY´s områdevagt. Dette kan vi selvfølgelig hjælpe med. Områdevagten vil ligge indenfor et lille område, hvilket betyder at vi kan være fremme på alle alarmudrykninger indenfor kort tid. Muligheden for pågribelse er derfor meget stor.

EN ALARM KAN STRESSE TYVEN..

Indbrud

En førsteplads i indbrud er ikke just den podieplacering man kunne ønske sig. Ikke desto mindre er det en realitet for Danmark i disse år grundet en cocktail af Manglende sikring af privat boliger