ISO Certificering

Hvilke fordele får en kunde ud af at handle med en certificeret leverandør?

 • Sikkerhed for at modtage kvalificeret rådgivning
 • Sikkerhed for et minimumsuddannelsesniveau
 • Sikkerhed for leverandørens kvalifikationer
 • Sikkerhed for anvendelse af egnede/godkendte produkter
 • Sikkerhed for at regler/normer/love overholdes
 • Sikkerhed for kvalificeret aflevering og instruktion
 • Sikkerhed for brugbar dokumentation
 • Sikkerhed for at service og vedligeholdelse kan udføres korrekt
 • Sikkerhed for en ressourceplanlægning, der sikre korte respons tider
 • Sikkerhed for at leverandøren har ”orden i eget hus”
 • Sikkerhed for at tilbud er sammenlignelige

ISO 9001:2015 Certificeret virksomhed inden for Vagt. GPS Security A/S er ISO ISO 9001:2015 certificeret på baggrund af Forsikring og Pensions kravsspecifikationer.