Fast vagt - Stationær vagt

Med en stationær vagt får du hos os en erfaren veluddannet vagt som varetager dine interesser.

Receptionsvagt
Vagten varetager adgangskontrol, overvåger videokameraer, til og frakobler alarmer, går vagtrunder på virksomheden samt fører tilsyn med udendørsområder, kontrollerer flugtveje og meget andet.

Kontrollør/dørmænd
Vi har dørmænd, kontrollører og festvagter, der kontrollerer adgangen for gæster til arrangementer, forlystelsesetablissementer, udskænkningssteder og lignende.

Portvagt
Vagten sørger for at:

  • Kontrollere at besøgende har et lovligt ærinde
  • Udleverer gæstekort og relevant sikkerhedsudstyr
  • Instruerer i relevante sikkerhedsregler
  • Ind og udgangskontrol: At leverandører og evt. kunders følgesedler/fakturaer stemmer overens med de varer, som de har i bilerne
  • Portvagten har en præventiv virkning på svindet hos vores kunder