En alarm kan stresse tyven...

En førsteplads i indbrud er ikke just den podieplacering man kunne ønske sig. Ikke desto mindre er det en realitet for Danmark i disse år grundet en cocktail af Manglende sikring af privat boliger.
Knappe ressourcer for Politiet Samt lave straffe, sammenlignet med andre lande. ​

Mange boligområder oplever fra tid til anden en bølge af indbrud, med de gener og utryghed det medfølger. ​

Hvad kan man stille op?
De lave straffe og forholdene i de danske fængsler skræmmer ikke mange tyvebander væk. Politiets ressourcer bliver ikke flere, og de må allokeres efter bedste formåen hvor de tjener bedst. Manglende sikring af privatboliger - her kan vi skride til handling. ​

Den enkelte husejer kan forbedre dørlåse, sikre vinduer med lister og låse. Lys der aktiveres ved bevægelse kan installeres. Alle disse tiltag kan besværliggøre tyvens arbejde men ikke forhindre at han kommer ind. Interviews med kriminelle fortæller, at vil de ind så komme de ind, de ødelægger blot mere herved. ​

En alarm kan stresse tyven idet han er vidende om at signal om hans indtrængen er sendt og vagtpatrulje og/eller ejer er adviseret. ​

Den vigtigste faktor her er netop tiden, der går fra alarm til reaktionen er på gerningsstedet. Hvis tyven ved at han opererer i et område med kort responstid på alarmer og en tilstedeværende vagt patruljebil der fører tilsyn med boligområdet, så fjernes hans arbejdsro og han stresses. Således vil tyven finde andre græsgange og antallet af indbrud begrænses.

COM_EASYBLOG_NEXT_RECIPE